Prekių katalogas

Patarimai dėl duomenų apsaugos vykdant vaizdo stebėjimą

Patarimai dėl duomenų apsaugos vykdant vaizdo stebėjimą

Valstybinė duomenų apsaugos agentūra (www.ada.lt) parengė išamią rekomendaciją dėl vaizdo duomenų tvarkymo daugiabučiuose ir privačiuose gyvenamuosiuose namuose.

Kviečiame susipažinti, su šia rekomendacija:

Rekomendacija dėl vaizdo duomenų tvarkymo daugiabučiuose ir privačiuose gyvenamuosiuose namuose (2019-04-25)>>

Aktualiausios pastraipos iš šios rekomendacijos:

Leidimas ar registracija dėl vaizdo stebėjimo vykdymo
2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti BDAR nebenumato duomenų valdytojų registracijos Asmens duomenų valdytojų valstybės registre (pastarasis bus likviduojamas), todėl registruotis šiame registre ar gauti leidimą vaizdo įrenginių diegimui nereikia.

Dėl vaizdo stebėjimo privačioje nuosavybėje
Kaip minėta pirmiau, vaizdo stebėjimui, kai jis vykdomas užsiimant išimtinai asmenine ar namų ūkio veikla, jeigu į vaizdo stebėjimo lauką patenka tik asmeniui priklausanti privati teritorija, netaikomas BDAR, taigi vaizdo stebėjimas gali būti vykdomas asmeninės nuosavybės teise privačiuose namuose, butuose ir pan. net ir nesant BDAR 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygų.

Dėl vaizdo stebėjimo pastato išorėje
Vykdant vaizdo stebėjimą pastato išorėje, jeigu į vaizdo stebėjimo lauką patenka tik asmens privati teritorija, taip pat taikoma BDAR 2 straipsnio 2 dalies c punkte numatyta išimtis ir BDAR yra netaikomas.

Išsamiau skaitykite visame straipsnyje.